Gebruik velden

De velden, zoals die achter de sporthal liggen, zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Het terrein is eigendom van de gemeente Berkelland en wordt beheerd door 't Spilbroek. De materialen zijn eigendom van volleybalvereniging Dynamo Neede. Er zijn echter wel wat "regels", de gebruiksvoorwaarden,  waaraan elke gebruiker zich dient te houden zodat we samen nog lang plezier kunnen hebben van de velden.

Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te lezen.

We merken dat er steeds meer vraag is door mensen van buiten Elite/Dynamo om gebruik te maken van onze beachvelden. Natuurlijk zijn andere verenigingen en/of groepen welkom om gebruik te maken van onze faciliteiten! Heb je vragen over het gebruik of de toestand van de velden, neem dan even contact op met één van de leden van de beachcommissie van Elite/Dynamo, of stuur een mail naar

         

 


   
 
 


  

 

Back to top